na
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP CỦA ĐỒNG CHÍ NHỮ VĂN CÚC, PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THANH MIỆN VỚI NHÂN DÂN XÃ TỨ CƯỜNG
Tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân là một trong những giải pTiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân là một trong những giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát dân trên địa bàn huyện Thanh Miện. Qua đó nhiều kiến nghị chính đáng của người dân đã được tập trung giải quyết.
TỨ CƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÉT DUYỆT CÔNG DÂN TROGN ĐỘ TUOOIT SẴN SÀNG NHẬP NGŨ NĂM 2022
Sáng 05/10/2021, UBND xã Tứ Cường tổ chức Hội nghị xét duyệt công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022, đồng chí Vũ Văn Thủy - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã chủ trì.
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 3635
Trước & đúng hạn: 3635
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/10/2021 13:42:32)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TỨ CƯỜNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: An Văn Bình

Địa chỉ: UBND xã Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương

Điện thoại: 0936430936; 0369268555

Email: anvanbinh79@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 2,919